VideoklippLånat av Håkan!
Läs även andra bloggares åsikter om idiot, kul, håkan

Semester pågår!
Läs även andra bloggares åsikter om

Till Aila 2

Svar till Ailas kommentar.

Nä, resurserna är ett problem men när man som nu diskuterar principer brukar jag förställa mig att obegränsade resurser finns att tillgå.

Självklart ska merparten av all undervisning ske på svenska. Vi är ju i Sverige och de flesta elever har svenska som modersmål. Det måste också vara målet att till Sverige anlända flyktingar och andra invandrare lär sig en så bra svenska så att de kan ta del av undervisningen på svenska fullt ut. Det vi diskuterar (och det som folkpartiet har skumma åsikter om) är, som jag förstår det, vägen dit.

I de mest lyckade exemplen har modersmålet, svenska som andraspråk och de övriga ämnena (ma, so, no, osv.) "hjälpts åt" genom att undervisningen sker på svenska med stöd av en modersmålslärare i arabiska, finska, swahili eller vilket nu modersmålet kan tänkas vara. Det har visat sig gynna utvecklingen av
1. ämneskunskaperna
2. kognitionen
3. svenskan
4. modersmålet

Och således verkar det ju vara den smidigaste vägen till målet nämligen att eleven nått så lång i sin svenskutveckling att hen på ett fullgott sätt kan delta i samhällslivet (läs: skolundervisningen) på svenska.

Till sist, är jag tvceksam till ditt påstående "faktum är att många invandrarungdomar är dåliga på svenska språket". Vad grundar du detta på? Egna erfarenheter? Vilka invandrarungdomar syftar du till? Är de likadana allihop? Har de varit här lika länge och hur länge är det i så fall? Har de samma språkförmåga, sociala kapital, ekonimiska möjligheter och etnicitet? Gruppen "invandrarungdomar" är en mycket mångfacetterad skara. Och så vill jag höja ett varningens finger för att sätta likhetstecken mellan brytning och dålig svenska. Har man ett annat modersmål är det ytterst besvärligt att göra sig kvitt brytning (uttal endast) på det nya språket.


Aaron  


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Folkpartiet + skolpolitik = vansinne

Till Aila angående folkpartiets utspel om att förbjuda undervisning på modersmål.


Aila! För det mesta är du klok och insiktsfull. Men här är du ute på djupt vatten. Till att börja med pekar all (förvisso nordisk) språk- och pedagogikforskning på att det är utvecklande för färdigheterna i BÅDA språken och i ämneskunskaperna i tredjeämnet om viss undervisning får i skolämnena får ske på eller med hjälp av modersmålet. Det är dessutom det enda möjliga sättet att placera in en nyanländ elev bland kognitivt likvärdiga klasskamrater.

Alltså tänk att det kommer hit en tolvårig kille från Irak. Han placeras i förberedelseklass i ett år och slussas sedan in i den "vanliga" skolan. Om du ska undervisa honom endast på svenska måste du kanske använda ett språk anpassat för en sjuåring. För den sakens skull är hans kognitiva mognad knappast sådan att han passar i en första- eller andraklass, eller hur? Om han då kan få språklig hjälp (att förstå ämnesinnehållet) ökar hans möjlighet att lära sig ämnesinnehållet och  modersmålet OCH svenska. Men det måste ske i samverkan! Dessutom hindrar man ju då inte heller hans kognitiva utveckling. Fiffigt va!?

Folkpartister vet fan ingenting om varken integrationspolitik eller skolpolitik! Det har de bevisat förr. Obligatoriska språkprov, betyg från årskurs ett, missriktade kunskapstester och kvalitetsgranskningar osv osv.

Tjing,

Aaron

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

RSS 2.0