Ailas sunda förnuft

Kanhända är Aila ännu förnuftigare än vad hon själv vet. Eller är det just det hon inte är. Hon har åtminstone gjort ett inlägg som jag inte kunde gjort bättre själv.

Jag undrar var namnet Aila kommer ifrån. Jag hörde att en av Niklas Krogs romanfigurer heter Ayla med "y". Kan inte hjälpa att jag tycker att ljudlikheten är slående. Samband?

Tjipp!

/Aaron

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Anna, min korrekturläsare i nöden

Anna!

Gå in, sparka undan benen och lägg dig sedan platt så att jag inte kan göra detsamma på dig. Snyggt! Jag tänker ändå försöka försvara mig dels genom att angripa din kilometerlånga kommentar och dels genom att förklara ett och annat.

Till att börja med följs semikolon(;) av gemen. Du skrev "din blogg; Det gör" ... Aj, aj Anna!

Vad gäller punkterna vid förkortningar ser rekommendationerna olika ut beroende på vem du frågar. Du har antagligen rätt i att det för det mesta rekommenderas att man skriver punkter i just p.g.a. men det går alldeles utmärkt att också skriva pga. och p g a. Så det e så!

Vad gäller de tre punkterna (...) så har de ett namn - ellipsligatur. De markerar att någonting saknas och inget annat. De omges av mellanslag såvida de inte visar att endast en del av ett ord saknas.

Att rada huvudsatser efter varandra är ju strängt taget det alla gör när de skriver eftersom en bisats är en satsdel i en huvudsats. Hängde du med? Om du menar att du tycker att jag radar korta meningar med rak ordföljd på varandra har du säkert rätt. Det ger ett enkelt intryck men den gamla uppfattningen att det svåra är det starka (jämför starka och svaga verb) är knappast giltig i en modern syn på språket.

Att (hoppsan!) inleda med så, att och och är helt klart tillåtet. Det är en gammal massuppfittning att det skulle vara något dåligt. Kanhända sänker det stilnivån på texten men jag strävar ju knappast efter att här skriva någon akademisk prosa. Och vad G, VG och MVG (för övrigt förkortningar utan punkter som väl i allra högsta grad bär betydelse) beträffar tycker jag att du tydligt visar att du inte har koll. Vilka ord som inleder ens meningar leder knappast till några varken höjda eller sänkta betyg så länge de passar i svenskans satsschema (läs: är grammatiskt korrekta).

Det jag kan tycka att du har rätt i är att jag borde bli bättre på att korrekturläsa typos och jag är lite dålig på att använda komma (,). Tack för att du hejar på "hen"! Det behövs. I övrigt tycker jag att du ska underbygga och kolla upp dina korrigeringar av andras texter innan du gör dem. Capisce?
 
Idag blir det ingen dagens särskrivning. Jag är helt matt.

/Aaron

P.S. Språkfascist kallar jag mig bara för att jag tycker det är roligt och för att jag ibland rättar andra. Egentligen är jag ganska liberal i min syn på språkförändring och språkanvändning. D.S.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

RSS 2.0